تعدادی از متقاضیان مسکن ملی زنجان که جمعی از آنها کارگران شهرداری زنجان و کارگران بخش‌های دیگر هستند، صبح روز شنبه (۹ دی ماه) مقابل ساختمان دادگستری استان زنجان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، تجمع‌کنندگان از دستگاه قضا و مسئولان درخواست دارند که پروژه‌هایی که به پیشرفت فیزیکی ۶۰درصدی رسیدند مشمول عقد قرارداد شوند. این افراد از دریافت پیامک تهدیدآمیز حذف خود در صورتِ عدم تسویه‌حساب خبر داده و گفتند: از زمان ثبت‌نام، رقم آورده اولیه و مبلغ وام به بهانه افزایش تورم مسکن و گران شدن مصالح ساختمانی بارها افزایش پیدا کرده است. آنها می‌گویند پیشتر قراردادی با آنها بسته شده که هیچ نسخه‌ای در دست ندارند و می‌خواهند قرارداد مشخصی در دست داشته باشند تا تکلیف‌شان در مورد قیمت نهایی مسکن و زمان تحویل آن مشخص شود.