صبح دیروز جمعی از کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر در اعتراض به‌ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تبعیض در پرداخت حقوق بین کارگران این واحد با سایر کارگران پتروشیمی منطقه، مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان اینکه چندین سال است از مسئولان شرکت پیگیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم و بهمن ماه سال گذشته مدیرعامل وقت وعده اجرای آن را تا پاییز سال جاری را داد که متاسفانه تاکنون عملی نشده، اظهار کرد: چند ماه پیش هم مدیرعامل شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر برکنار شد و هم اکنون این مجموعه توسط یک مدیر جدید اداره می‌شود. او گفت: دستمزد و مزایای ما در مقایسه با دیگر کارگران شرکت‌های پتروشیمی بندر امام که کار مشابه انجام می‌دهند، متفاوت است اما مدیران شرکت و هیات مدیره توجهی به مطالبات ما نمی‌کنند. طبق اظهارات وی، کارگران قراردادی و شرکتی شاغل در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر امام به دلیل‌ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمترین حقوق را به نسبت سایر کارگران دریافت می‌کنند.