کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشگری در نامه‌ای به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار پرداخت معوقات بازنشستگان شد. به گزارش ایلنا در این نامه آمده است: «بازنشستگان کشوری مطالبات معوقه‌ای بابت انجام دستورالعمل اجرایی متناسب‌سازی سال ۹۹ و سایر قوانین دارند که متاسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال و کاهش ارزش ریالی این مطالبات به یک‌سوم قیمت آن زمان، به علت بی‌توجهی از سوی صندوق پرداخت نشده و اخیرا حکم بدوی دیوان عدالت اداری در مورد محق بودن خواهان از بابت یک گروه استحقاقی در فضای مجازی و حقیقی در حال انتشار است که مخاطبین و ذی‌نفعان را از بابت سهل‌انگاری و بی‌‌تفاوتی صندوق طی ماه‌های گذشته در مورد تادیه مطالبات بسیار آزرده و نگران کرده است. در این نامه مطالبات بازنشستگان به شرح زیر بیان شده است: یک گروه استحقاقی نیمه دوم سال ۹۹، اعمال ضریب ۱.۱۵ بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان، فوق‌العاده ایثارگری و مناطق جنگی و متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱.