عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به افزایش سقف متناسب‌سازی تا ۵۰ همت رای موافق دادم اما اکثریت مجلس با توجه به سابقه برخی بدعهدی‌های سازمان برنامه، قانع نشدند! مالک شریعتی نیاسر در توئیتی با تذکر به دولت نوشت: دغدغه مجلس در کلیات ‎بودجه ۱۴۰۳، متناسب‌سازی حقوق ‎بازنشستگان طبق مصوبه برنامه هفتم بود که البته دولت در لایحه ندیده بود. با توجه به اعلام علنی و مکتوب «منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در پذیرش افزایش سقف تا ۵۰ همت برای بازنشستگان، رای موافق دادم اما اکثریت مجلس با سابقه برخی بدعهدی‌های سازمان برنامه، قانع نشدند!