کارگران کیش‌چوب از تاخیر در پرداخت حقوق خود از سوی کارفرما انتقاد دارند.

یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، از تاخیر ۴ ماهه در پرداخت حقوق کارگران این واحد خبر داد و گفت: کارگران شاغل در مجموعه کیش‌چوب تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر سه تا چهار ماهه دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران کیش چوب را به تنگنا کشانده، افزود: کارگران حقوق ماه‌های مرداد، تیر، شهریور و مهر ماه خود را طلبکارند. عیدی این کارگران در سال گذشته هم پرداخت نشده است.

این کارگر با طرح این سوال که چرا کارفرما به فکر معیشت و گذران زندگی کارگران تحت مسئولیت خود نیست، گفت: عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است.

براساس ادعای وی، حدود ۱۲۰ کارگر در مجموعه کیش‌چوب وحدود ۲۰ تا ۳۰ کارگر نیز در کارگاه مبلمان‌سازی زیرمجموعه کیش چوب مشغول کارند که علاوه بر دریافت حداقل حقوق از اضافه‌کار و برخی مزایای قانونی، عرفی و مناسبتی محروم هستند.