روز گذشته (۲۱ آذر) جمعی از بازنشستگان کشوری در چند استان ازجمله خوزستان، کردستان و کرمانشاه در اعتراض به وضع معیشتی خود مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان ترمیم مستمری‌ها براساس محاسبات خط فقر، ارائه خدمات درمانی رایگان و اجرای دقیق همسان‌سازی را ازجمله مطالبات خود دانستند و گفتند: رقم پیشنهادی ۲۰درصدی افزایش حقوق سال بعد اصلاً کفایت‌بخش نیست و نمی‌تواند جوابگوی عقب‌ماندگی معیشتی ما باشد.