در جریان بررسی کلیات بودجه سال آینده، رئیس مجلس خواستار پذیرش منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آتی شد. به گزارش توسعه ایرانی، روز گذشته محمدباقر قالیباف خطاب به سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید. هم اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند. باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟ «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تذکر رئیس مجلس تاکید کرد که به صورت کتبی ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم.