صولت مرتضوی با تاکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمی‌کند، گفت: برخی فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی‌که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و شرمنده آحاد مردم نباشیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرد: دستمزد براساس دو شاخص تورم و شاخص سبد معیشت تعیین می‌شود. در این موضوع قانون‌گذار متناسب با، با توجه به و با در نظر گرفتن این دو شاخص را عنوان کرده که در این موضوع با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه می‌رسیم.