یک نماینده مجلس با بیان اینکه در گذشته حداکثر سن بازنشستگی برای آقایان 65 سال بود که این در مجلس به 62 سال رسید و برای خانم‌ها 60 بود که 55 سال شده، گفت: افرادی که خودشان تمایل داشته باشند می‌توانند علاوه بر آن 30 سال بیشتر هم به کار ادامه دهند یعنی اکنون افراد بعد از 30 سال کار کردن می‌توانند بازنشسته شوند ولی قبلاً اجبار بود که حتما بازنشسته شوند اما با این قانون علاوه بر آن 30 سال افراد می‌توانند به ازای هر سال دو ماه بیشتر کنند.

«یحیی ابراهیمی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این‌گونه تصویب شد که در سال اول 40درصد، در سال دوم 30درصد و در سال سوم 30درصد دیگر به حقوق بازنشستگان اضافه ‌شود. همچنین چند مدتی است که درباره بازنشستگی در مجلس و کمیسیون بحث شده که این به معنای آن نیست که افراد باید به صورت اجبار بازنشسته شوند یا ما سن بازنشستگی را افزایش داده‌ایم.

وی در ادامه توضیح داد: وقتی فردی حدود 30 سال مشغول به فعالیت در حوزه تخصصی خودش بوده، احتیاج به بازنشستگی دارد اما میزان میانگین سن امید به زندگی در ایران خیلی متفاوت است و باید یک فرصتی باشد که مردم بتوانند از زندگی خودشان استفاده کنند. این در حالی است که در گذشته حداکثر سن بازنشستگی برای آقایان 65 سال بود که این در مجلس به 62 سال رسید و برای خانم‌ها 60 بود که 55 سال شده اما افرادی که خودشان تمایل داشته باشند می‌توانند علاوه بر آن 30 سال بیشتر هم به کار ادامه دهند و این در صحن علنی مصوب شده است.

این نماینده مجلس افزود: افراد بعد از 30 سال کارکردن می‌توانند بازنشسته شوند ولی قبلاً اجبار بود که حتما بازنشسته شوند اما با این قانون علاوه بر آن 30 سال، کسانی که بخواهند هر سال، 2 ماه به سن بازنشستگی‌شان افزایش پیدا می‌کند.

ابراهیمی تصریح کرد: من با قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به این شکل موافق نبودم چون چیزی که ما می‌خواستیم نبود. البته طراح همسان‌سازی من بودم و 208 امضا جمع کردیم به این معنا که ما می‌خواستیم همان سال اول 90درصد حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کند و منبع اعتبارش هم مشخص شود.

وی معتقد است یک قانون نیم‌بندی برای بازنشستگان مصوب شد در حالی‌که باید دو منبع پرداخت برای حقوق بازنشستگان مشخص بشود که شورای نگهبان ایراد نگیرد.

ابراهیمی گفت: می‌خواستیم حقوق بازنشستگان در اولین سال 90درصد افزایش یابد که متاسفانه به علت مخالفت دولت، در لایحه نیامده بود. با این حال پیگیری‌هایی انجام دادیم و نهایتاً به این شکل مصوب شد.

این نماینده مجلس درباره نسبت افزایش حقوق‌ها با تورم سالانه گفت: تورم برای کل کارکنان مشکل ایجاد کرده ولی بحث این بود که همترازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری با شاغلین صورت گیرد هر چند با توجه به تورم برای همه مشکل ایجاد شده است. براساس قانون افزایش حقوق بازنشسته‌ها باید متناسب با افزایش تورم باشد منتهی این شرایط ممکن نیست.