بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به پایین بودن درآمد کارگران گفت: صاحبان مشاغل تفریحی و نیمه‌وقت بیشتر از کارگران درآمد دارند.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای عالی کار مرجع تعیین‌کننده حقوق و دستمزد کارگران است، گفت: از چند سال پیش، توجه به بند دو ماده ۴۱ یعنی سطح معیشت مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گرفته اما نکته جالب اینجاست میزان سبد معیشتی که از سوی کمیته مزد تعیین می‌شود هیچ‌گاه ملاک اصلی برای تعیین دستمزد نیست. همیشه میزان عدد و رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین می‌شد، بالاتر از میزان دستمزدی است که در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.

امام‌قلی‌تبار گفت: سال گذشته پس از مدت‌ها کشمکش بر سر تعیین نرخ دستمزد کارگران، رقم سبد معیشت ماهانه کارگران ۱۲ میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت. همان زمان کارگران رقم سبد معیشت را ۱۷میلیون اعلام کرده بودند. درنهایت حداقل دستمزد یک کارگر، ۲۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به مبلغ ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان رسید. وی با بیان اینکه با وجود اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آن‌طور که مسئولین اعلام می‌کنند، کنترل نشد و از ۴۵درصد عبور کرد یعنی افزایش مزد باعث تورم نیست. اگر چنین بود امسال باید تورمی در جامعه دیده نمی‌شد.

امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: سبد کالایی جامعه کارگری معمولاً‌ کالاهای روزمره است. اگر این کالاها را از سبدی که بانک مرکزی به عنوان سبد معیشت اعلام کرده استخراج کنیم متوجه می‌شویم که این دسته از کالاها تورم چند برابری را تجربه کرده یعنی در طول یک سال اخیر چندین بار گران شده است.

وی افزود: بنابراین تورمی که مردم در سفره خود احساس می‌کنند، بسیار بالاتر از رقمی است که مراجع رسمی اعلام می‌کنند. البته مهمترین نکته‌ای که در سال جاری مشخص شد این است که دستمزد عامل تورم نیست و افزایش حقوق کارگران ارتباطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در ادامه افزود: دغدغه نخست جامعه کارگری، سطح معیشت و امنیت شغلی است یعنی ۶۴درصد جمعیت کشور چنین دغدغه‌ای دارند. زمانی که از کارگران سوال می‌کنیم چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی‌شوید، بیان می‌کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم.

او ادامه داد: به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل، تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می‌کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می‌دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً ‌کاذب هستند، برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر، فعالیت در تاکسی اینترنتی است. درآمد اکثر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. لذا نیروی کار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.