تاکنون کارگران صد واحد و بنگاه اقتصادی در تهران، طومار نه به افزایش سن بازنشستگی را امضا کرده‌اند. «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: این طومار که خطاب به شورای نگهبان و با هدف الغای افزایش سن بازنشستگی نوشته شده، تاکنون در 100 واحد تولیدی استان تهران به امضای کارگران رسیده است. حبیبی افزود: شوراهای اسلامی کار واحدها، طومار را در هر واحد به امضای پرسنل رسانده‌اند و تاکنون بیش از 30 هزار امضا پای این طومار درج شده است. این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد با توجه به درخواست جمعی کارگران، شورای نگهبان در اسرع‌وقت مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را ملغی کند.