کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار عدم تایید مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی شد. به گزارش ایلنا، در این نامه به مشکلات افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره شده و آمده است که کارگران در شرایط حاضر تحمل افزایش فشار بیشتر ندارند و نباید آنها را از آسایش بازنشستگی در کنار خانواده محروم کرد. تشکل‌های کارگری استان تهران با تاکید بر مخالفت کارگران با این مصوبه، خواستار عدم تایید مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی شده‌اند.