دیروز (چهاردهم آبان)، جمعی از بازنشستگان کارگری در شوش، هفت‌تپه و اهواز، در اعتراض به وضع بد معیشتی مقابل ادارات تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان خواهان بهبود وضع معاش، پرداخت مستمری بالاتر از خط فقر و ارائه خدمات درمانی رایگان از سوی تامین اجتماعی هستند.