پرستاران بیمارستان امام‌خمینی ارومیه به دریافتی‌های ناچیز اعتراض دارند. به گزارش ایلنا، این پرستاران با بیان اینکه در مورد مطالبات‌مان فقط شعار شنیدیم و خبری از تحقق نیست، می‌گویند: تعرفه‌های اردیبهشت ماه به حساب‌مان واریز شده ولی مبلغ آن ناچیز است. انتظار داریم عدالت در مورد کادر درمان کشور برقرار شود. به گفته آنها عادلانه شدن تعرفه‌های درمانی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کادر پرستاری است. مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در جمع این پرستاران گفت: پرداخت تعرفه اردیبهشت ۱۴۰۲ گروه پرستاری براساس دستورالعمل‌های وزارتی بوده و سعی می‌کنیم تعرفه خدمات پرستاری برخی از بخش‌ها را طی چند روز آینده 

ترمیم کنیم.