وزیر بهداشت ‌با بیان اینکه ‌مجوز استخدام ۱۲هزار پرستار صادر شد، گفت: پزشکانی که زیر میزی یا مبالغ خارج از تعرفه بگیرند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند. به گزارش تسنیم، بهرام عین‌اللهی در حاشیه بازدید از پروژه‌های درمانی استان کردستان با بیان اینکه شاهد یکی از بهترین عملکردها در حوزه بهداشت و درمان در استان هستیم، اظهارکرد: در مدت ۲ سال اخیر ۲۶۰ تخت به تعداد تخت‌های بیمارستانی استان افزوده شده است. 

وی با بیان اینکه با اجرای قوانین جدید در تعزیرات حکومتی، پزشکان متخلف جریمه‌های سنگینی خواهند پرداخت، تاکید کرد: ‌برنامه وزارت بهداشت تجهیز و راه‌اندازی مراکز دولتی و افزایش پزشکان متخصص برای کاهش تخلفات پزشکی است. وی با اشاره به اضافه شدن ۲۶۵ پزشک متخصص در دو سال اخیر به کردستان افزود: این امر موجب درمان بیماران در استان و عدم نیاز به سفر به استان‌های دیگر می‌شود. عین‌الهی از اعطای مجوز استخدام ۱۲ هزار پرستار در راستای افزایش نیروی پرستاری بیمارستان‌های کشور هم خبر داد.