یکی از کارگران شهرداری زاهدان گفت: امروز که بیش از یک هفته از آبان ماه می‌گذرد، هیچ اقدامی برای حمایت از کارگران شهرداری صورت نگرفته و کارگران همچنان بدون دستمزد و حقوق، منتظر اقدامات مسئولان هستند. به گزارش ایلنا، وی درباره وضعیت فعلی خود و همکارانش گفت: بهتر است مسئولان نسبت به جامعه کارگری توجه بیشتری نشان دهد. در حال حاضر کارگرانی که در شهرداری مشغول به کار هستند، بین سه تا چهار ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و دچار مشکل هستند. این کارگران با بیان اینکه مسئولان در ارتباط با وضعیت فعلی ما کارگران شهرداری کمتر احساس مسئولیت می‌کنند، ادامه داد: روزگار کارگران شهرداری زاهدان به سختی می‌گذرد. کارگران قرارداد مستقیم با شهرداری سه ماه و کارگران پیمانکاری ۴ ماه حقوق معوقه طلبکارند. او گفت: در آخرین تجمع اعتراضی که ۲۱ مرداد ماه برگزار شد مسئولان وعده پرداخت حداقل بخشی از مطالباتمان را دادند اما تا امروز هنوز اقدامی برای پرداخت حقوق معوقه کارگران صورت نپذیرفته و کارگران همچنان بدون دستمزد و حقوق در شرایطی سخت منتظر اقدامات مسئولان هستند. وی با بیان اینکه هرکدام از ما به‌صورت میانگین از صبح زود تا ساعت ۱۱ شب در شهر مشغول خدمت‌رسانی به مردم و شهروندان هستیم، افزود: بهانه شهرداری برای پرداخت نکردن دستمزد کارگران نداشتن منابع مالی کافی عنوان شده است.