سرانجام پس از یک تاخیر طولانی در برگزاری جلسه شورای عالی کار، قرار شد دوشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شود. به گزارش تسنیم، هفته‌ای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند‌ اما این اتفاق رخ نداد و پس از یک تأخیر طولانی، بالاخره قرار شد دوشنبه 8 آبان ماه 1402 این جلسه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار شود. قرار است در این جلسه کارگران درخواست خود را مطرح کنند. البته در جلسات قبلی نیز نمایندگان کارگری از وزیرکار قول بررسی درباره ابعاد مزد را گرفته بودند اما تاکنون جلسه‌ای با این دستور کار برگزار نشده است. اعتقاد نمایندگان کارگری این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار سال 1401 و هنگام تعیین مزد 1402 وزیرکار قول داده بود در صورتی‌که تورم کنترل نشود, بحث دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد. در حال حاضر به‌رغم اینکه دولتی‌ها مدعی کنترل شیب تورم هستند اما واقعیت آن است که تورم روزبه‌روز سبد خرید کارگران و کارمندان را کاهش می‌دهد.