وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مقرر شده که دهک ششم و هفتم هم مشمول دریافت ۱۲۰هزار تومان یارانه تشویقی قرار بگیرند. به گزارش توسعه ایرانی، صولت مرتضوی گفت: تمهیدات این کار در حال انجام شدن است و امیدواریم از اوایل هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.