کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان تجمع کردند

 

شماری از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان در تجمعی به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود در نتیجه اجرا نشدن طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان با ابراز نگرانی از اینکه هنوز مطالبات صنفی آنها برآورده نشده، از مسئولان درخواست کردند به وضعیت کارگران پیمانکاری این واحد پالایشگاهی ورود کرده و امنیت شغلی و معیشتی آنها را بازگردانند. این کارگران خواستار حذف پیمانکاران در این واحد پالایشگاهی شده و گفتند: درخواست دیگر کارگران، عدالت در پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی، رفاهی و انگیزشی و مناسبتی نسبت به کارگران رسمی است. به گفته آنها، در پالایشگاه آبادان حدود چهار هزار کارگر به صورت پیمانکاری مشغول کارند که از شرایط کار با پیمانکاران رضایت ندارند. این کارگران گفتند: بخش دیگری از مطالباتمان تسریع در صدور نفت کارت و اجرای اصلاحات طرح طبقه‌بندی مشاغل است که بعد از گذشت سال‌ها به‌رغم صدور ابلاغیه آن، هنوز انجام نشده است. کارگران با بیان اینکه بخش حراست پالایشگاه، کارت‌های ساعت‌زنی تعدادی از همکاران را جمع‌آوری کرده، گفتند: پالایشگاه سال‌هاست با پیمانکارانی تمدید قرارداد می‌کند که سابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی و پرداخت مطالبات کارگران ندارند. موضوع خروج پیمانکاران از صنعت نفت نیز چندین سال است که از سوی دولت مطرح می‌شود اما تاکنون کاری برای اجرای مطالبه کارگران انجام 

نشده است.