براساس اظهارات معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس دولت سیزدهم، طبق گزارش مرکز آمار، شاهد کاهش ۱.۷درصدی نرخ بیکاری در روستا بوده‌ایم و ما طرحی را مبنی بر اشتغال‌زایی برای کولبران متناسب با محل زندگی آنها داریم. به گزارش اکوایران، امیرحسین مدنی در یک برنامه تلویزیونی گفت: در دو سال اخیر و در پی اقدامات صورت گرفته مجموعا بیش از ۶۷۰هزار شغل در روستاها ایجاد شده که از طریق سامانه رصد وزارت تعاون، کاملا قابل رصد و صحت‌سنجی است. وی درباره راهکارهایی برای مواجهه با مشکلات کولبران گفته که در این زمینه ما طرحی را مبنی بر اشتغال‌زایی برای کولبران متناسب با محل زندگی آنها داریم. اکنون از گیوه‌‌بافی این عزیزان، صادرات صورت می‌گیرد لذا به صورت کلی هدف بر این است که با حمایت مجموعه‌های متفاوت ازجمله بنیاد برکت و کمیته امداد، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.