کارگران پیمانکاری معدن زغال‌سنگ رزمجای البرز شرقی می‌گویند که عقد قراردادهای موقت یک ماهه در این واحد معدنی باعث شده امنیت شغلی آنها با تهدید جدی مواجه شود. تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: از اواخر ماه قبل قراردادهایمان یک ماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالی‌که بسیاری از کارگران بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند. کارگران معدن زغال‌سنگ رزمجای غربی در توجیه علت نگرانی خود گفتند: پیش از این قرارداد کارگران به صورت سفیدامضا تنظیم می‌شد اما بعد از حادثه انفجار اخیر معدن رزمجای غربی که موجب کشته شدن ۶ نفر از همکاران شد به یک باره پیمانکار تغییر کرد و همزمان کارفرما قرارداد همه کارگران را یک ماهه کرد. آنها با بیان اینکه قرارداد سفیدامضا و حتی یک ماهه کاملا غیرقانونی است و دست کارفرما را برای اخراج و پایمال کردن حقوق کارگران بازمی‌کند، افزودند: یک ماهه کردن قراردادها، احتمالاً سیاست کارفرمای جدید است تا بدون دردسر در ادارات کار و مراجع حل اختلاف و حتی نهادهای قضایی بتوانند حق و حقوق کارگران را ضایع کنند. به گفته این کارگران، در معادن زغال‌سنگ البرز شرقی چندین پیمانکار طرف قرارداد با شرکت اصلی فعالیت دارند که تقریبا هر شش ماه یک بار بدون تسویه‌حساب با کارگران تغییر کرده یا به معادن دیگر منتقل می‌شوند. این کارگران با بیان اینکه نزدیک به ۱۲۰کارگر در معدن زغال‌سنگ رزمجای غربی مشغول کارند، گفت: تمامی این کارگران که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند، خواستار حدف پیمانکار و تامین امنیت شغلی و جانی خود هستند.