صندوق بازنشستگی فولاد بخش دیگری از معوقات بازنشستگان این صندوق را پرداخت و به حساب آنان واریز کرد. به گزارش روابط‌عمومی این صندوق، این معوقات مربوط به اصلاحیه همسان‌سازی برای ماه‌های تیر، مرداد و شهریور 1400 است. طبق این گزارش، صندوق فولاد پیشتر در تاریخ 17 شهریور ماه امسال، معوقات اصلاحیه همسان‌سازی برای سه ماه نخست سال 1400 را نیز پرداخت کرده بود.