صبح دیروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) تعدادی از بازنشستگان صندوق کشوری در اعتراض به عدم توجه به مطالباتشان در استان‌های قزوین، ایلام، همدان، کردستان و کرمانشاه مقابل ادارات استانی صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، اجرای همسان‌سازی حقوق، افزایش مستمری بازنشستگی مطابق با نرخ تورم و داشتن بیمه کارآمد ازجمله مطالبات این بازنشستگان است.