رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی در نامه‌ای به «عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس از تصمیم دولت و مجلس مبنی بر واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، در نامه عباسعلی سلطانی‌کیا آمده است: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که با توجه به تأمین سرمایه اولیه توسط بیمه‌شدگان صندوق تأمین اجتماعی و با ورود بیمه‌شدگان جدید و همچنین فعالیت‌های اقتصادی متنوع در حوزه‌های مختلف، ارزش سرمایه در این سازمان به مرور حفظ و افزایش یافته است تا جایی‌که به عنوان حامی مالی دولت‌ها در دهه‌های اخیر بوده و از طلبکاران اصلی آنها محسوب می‌شود.

وی در این نامه تأکید کرد: مفهوم غیردولتی در مورد سازمان تأمین اجتماعی صددرصد واقعی است چرا که هیچ اتکای مالی به خارج از سازمان نداشته و همواره با منابع خود اداره می‌شود و این وجه تمایز مشخص این سازمان، با سایر نهادهای عمومی دیگر است.

سلطانی‌کیا در بخش دیگری از این نامه نوشت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، متأسفانه تلقی دولتی بودن بانک رفاه کارگران موجب شده این بانک که متعلق به ذی‌نفعان خصوصی سازمان است، مکلف به واگذاری ۶۷درصد سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی شود، در حالی‌که اساسا سهام بانک شمولیت دولتی بودن ندارد تا اجرای اصل ۴۴ درخصوص آن مصداق یابد. در انتهای این نامه از نمایندگان مجلس درخواست شده که در اجرای حکم مندرج در بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، در خصوص حفظ بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی مصر باشند چون اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی اموال متعلق به مردم است و با توجه به لزوم تداوم خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی در سراسر کشور و به ویژه مناطق محروم و کم‌برخوردار و ضرورت حفظ و ارتقای ارزش ذخایر بیمه‌ای، سازمان تأمین‌اجتماعی مجاز به حفظ کل سهام خود در بانک رفاه کارگران باشد.