معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به گزارش‌های واصله درباره‌ عدم پرداخت وام به بازنشستگان بالای 70 سال، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا به این مشکل رسیدگی شود. به گزارش ایلنا، محمد مخبر در رابطه با گزارشی با عنوان «عدم پرداخت وام به بازنشستگان بالای ۷۰ سال به دلیل بیمه نشدن وام‌های پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای» خطاب به صولت مرتضوی نوشت: انصافاً بازنشستگان در وضع سختی هستند. دستور فرمایید حل شود. اینان سرمایه نظام هستند که باید همگی تکریم شوند.