تجمع بازنشستگان کشوری در برخی شهرها

روز گذشته (21 شهریور ماه) جمعی از بازنشستگان کشوری شهرهای مختلف در اعتراض به وضع بد معیشتی و نامناسب بودن شرایط زندگی، مقابل صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان می‌گویند: مستمری دریافتی برای 10 روز ماه کافی نیست و هیچ راهی برای امرار معاش نداریم.

طبق این گزارش، جمعی از این بازنشستگان را فرهنگیان بازنشسته تشکیل می‌دهند.