تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران در تهران، خوزستان، اصفهان، کردستان، چهارمحال بختیاری و فارس، دیروز (۲۰ شهریور ماه) در اعتراض به‌ عدم رسیدن به مطالباتشان در تهران مقابل وزارت ارتباطات و در استان‌ها مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این افراد خواستار اجرای آیین‌نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان، برقراری دوباره رفاهیات و دریافت بن خواروبار هستند.