معوقات کارکنان علوم پزشکی ایرانشهر شامل ۳ تا شش ماه حقوق، دست‌کم ۱۲ ماه کارانه، ۳ ماه اضافه‌کاری و حق سوخت است. کادر خدماتی و شرکتی شاغل در مراکز درمانی دانشگاه نیز ۳ تا ۶ ماه است دستمزد دریافت نکرده‌اند. جمعی از این کارکنان در گفت‌وگو با ایلنا، از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت سه تا شش ماه حقوق خبر دادند و گفتند: کارکنان شرکتی هم سه ماه حقوق و یک ماه مابه‌التفاوت فروردین ۱۴۰۲ را دریافت نکرده‌اند. کارکنان طرح ۸۹ روزه هم ۶ ماه حقوق عقب‌مانده و پزشکان نیز یک سال‌کارانه عقب مانده و ۳ ماه اضافه‌کار طلبکارند. یکی از این افراد از معوقات ۲۱ماه‌ کارانه روستایی بهورزان خبر داد و گفت: این معوقات به ۹ ماه از سال ۱۳۹۹، شش ماه از سال ۱۴۰۰ و ۶ ماه از سال جاری مربوط می‌شود. این نیروی کار علوم پزشکی که می‌گوید تعویق سه تا شش ماهه حقوق، آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده، افزود: در صورت ادامه این روند، تصمیم داریم با سفر به تهران از نزدیک مطالباتمان را از نمایندگان حوزه منطقه سکونتمان و سایر نمایندگان مجلس پیگیری کنیم.