رئیس سازمان امور استخدامی گفت: بخش عمده استخدام‌های این سازمان در دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش است. به گزارش ایسنا، میثم لطیفی گفت: ۲۰هزار نفر برای مهرماه در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کردند. وی با بیان اینکه افراد برای خدمت در کنار دولت باید در آزمون‌های استخدامی رقابتی و استاندارد شرکت کنند، گفت: امسال مجوز استخدام ۲۳هزار معلم و دبیر را هم گرفتیم که از مهرماه در مدارس حضور پیدا می‌کنند. علاوه بر این در شهریور ماه هم آزمون استخدامی نیروهای خدماتی برگزار می‌شود. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش به دلیل ضرورت کیفیت بخشی در سند تحول بنیادین در اولویت استخدامی دولت قرار گرفته و پس از این وزارتخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد توجه است.