رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور گفت: ۴۰۰ قلم دارو در سال جاری از پوشش بیمه‌های پایه خارج شده‌اند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد اسدی گفت: دارو‌هایی که از شمول لیست‌های تحت پوشش بیمه خارج شده، مثل ویتامین و مسکن‌ها بقای بازنشسته را تضمین می‌کند و بازنشسته بدون این دارو‌ها نمی‌تواند زنده بماند و سرپا باشد. این دارو‌ها تنها برای جوانان جنبه غیرضروری دارد اما از لیست‌ها حذف شده است. وی افزود: از زمانی که نسخه‌ها الکترونیکی شده، مستنداتی نزد بازنشستگان وجود ندارد تا بازنشسته شکایت کند و بگوید از من مبلغی بابت دارو اخذ شده است. ما مکتوب به شورای عالی بیمه نامه زده‌ایم و گفته‌ایم باید بررسی شود که چند درصد دارو‌های خارج شده از پوشش برای بازنشستگان با نظر پزشکان ضروری است. اسدی تاکید کرد: متاسفانه شفاف‌سازی در حوزه دارویی وجود ندارد. ما در شورای عالی بیمه نماینده نداریم و خود شرکت‌های بیمه و دولت در آن حضور یافته و پاسخگو نیستند. وی درباره برنامه هفتم توسعه و مفاد پیش‌نویس دولت درباره بازنشستگان گفت: اصلاحات پارامتریک درباره سن و سابقه در صندوق‌ها لازم است اما حقوق کارگر شاغل که هم صنف ماست هم باید رعایت شود و ظلم نشود. بهترین راه این است که قانون عطف به‌ماسبق نشود و کارگرانی که از یک تاریخ مشخص حق بیمه می‌دهند، مشمول قوانین جدید و اصلاحات شوند.