کارگر کارخانه «اکسیر رشد کاسپین» واقع در شهرک صنعتی سپیدرود رشت که ۲۷ مرداد ماه سال جاری بر اثر گیر افتادن در دستگاه «ماردون» دچار جراحات شده بود، بعد از گذشت چند روز فوت کرد. به گزارش ایلنا، در روز حادثه بخشی از پا و بدن این کارگر بین دستگاه ماردون (هدایت‌کننده حلزونی شکل) کارخانه گیر می‌کند که در نهایت منجر به قطع پای وی می‌شود. این کارگر بعد از وقوع حادثه از سوی امدادگران به یکی از بیمارستان‌های رشت انتقال می‌یابد که در نهایت با تشدید وضعیت جسمی وی، کارگر مصدوم بعد از چند روز بستری جان خود را از دست داد.