اگرچه خلع ید هفت‌تپه تمام شد اما تعلل دولت در واگذاری این شرکت به توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، مشکلات جدیدی را برای هفت‌تپه ایجاد کرده است. کارگران شرکت می‌گویند الان شرکت توسعه در حالی هزینه می‌کند که شبیه مستاجر است و نمی‌داند چه آینده‌ای در پیش است! آنها می‌گویند با آنکه همه چیز آماده بهره‌برداری و سوددهی است، وضعیت مدیریت شرکت مبهم و نامعلوم است. «یوسف بهمنی» کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به آخرین وضعیت کارگران این شرکت و وعده‌های عملی نشده مسئولان به رویداد۲۴ گفت: آقای رئیسی هم در قوه قضاییه و هم در ریاست جمهوری، دستور توسعه هفت‌تپه را داد و وعده داد که انجام می‌شود اما حالا کار را رها کرده است. حتی ظاهراً وزیرش هم به حرفش توجهی نمی‌کند و تحت تاثیر عوامل و عناصر دیگری است! وی ادامه داد: وزیر صمت چرا کار را نهایی نمی‌کند و چه کسی از این تنش‌ها سود می‌برد و آرامش زندگی کارگران هفت‌تپه منافع چه کسی را به خطر انداخته؟ خیرخواهانه پیشنهاد می‌کنم بیش از صبرمان ما را امتحان نکنند.