تداوم حقوق‌های میلیاردی در شرکت‌های دولتی

براساس کتابی که وزارت امور اقتصاد و دارایی در بهار امسال تحت عنوان «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» منتشر کرده، وضعیت سرانه هزینه پرسنلی شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته و نام 10 شرکت که دارای بالاترین هزینه پرسنلی هستند، لیست شده است. 

به گزارش اکوایران، در میان شرکت‌های دولتی، پرسنل شرکت ملی گاز بیشترین حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند. این ادعا را آمارهای رسمی منتشرشده دست‌کم برای سال 1400 تأیید می‌کند.

براساس آخرین گزارش‌ها در سال 1400، میزان سرانه هزینه پرسنلی کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه 76 میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال 1400 برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (معادل دقیق 912.3 میلیون تومان) هزینه کرده است. بدیهی است که این ارقام مربوط به تمام کارکنان نمی‌شود و شامل سرانه یعنی میانگین پرداختی برای هر فرد است.

طبق این گزارش، «هزینه پرسنلی» عبارتست از مجموع حقوق و مزایا، رفاهیات، اضافه‌کار، عیدی و پاداش، حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما که شرکت بابت نیروی انسانی شاغل در شرکت می‌پردازد. بعد از شرکت ملی گاز، بیشترین حقوق و مزایا به کارمندان فرودگاه امام خمینی تعلق دارد. سرانه ماهانه هزینه پرسنلی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در سال 1400 معادل 52.5 میلیون تومان بوده است. رتبه سوم نیز مربوط به شرکت توانیر است، میزان سرانه هزینه پرسنلی کارکنان شرکت توانیر در سال 1400، ماهانه حدود 44 میلیون تومان بوده است.

هزینه 15هزار میلیارد تومانی دولت برای بانک ملی

در میان 10 شرکت دولتی با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، نام سه بانک ملی، کشاورزی و توسعه صادرات نیز به چشم می‌خورد. میزان حقوق و مزایای این سه بانک در سال 1400 به طور ماهانه بین 33 تا 44 میلیون تومان بوده است.

نکته قابل توجه این است که در میان 10 شرکت مورد اشاره، تنها دو بانک ملی و بانک کشاورزی جزو شرکت‌های دولتی با بیشترین تعداد نیروی انسانی است. براساس آخرین اطلاعات در سال 1400، مجموع نیروی انسانی بانک ملی 28هزار و 570 نفر و برای بانک کشاورزی معادل 14هزار و 746 نفر بوده است. بنابراین در سال 1400 دولت بابت هر پرسنل شرکت بانک ملی 526 میلیون تومان و بابت تمام پرسنل این شرکت حدود 15 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. برای بانک کشاورزی نیز این میزان برای یک پرسنل به طور متوسط معادل 442 میلیون تومان و برای تمام کارکنان این شرکت حدود 6.5 همت بوده است.