یک کارگر ساختمانی که پنجشنبه هفته پیش حین انجام کار ساختمانی در تبریز بر اثر سقوط از ارتفاع دچار حادثه شده بود، روز جمعه به دلیل شدت جراحات وارده بعد از گذشت یک روز در بیمارستان جان باخت. به گزارش ایلنا، مرحوم «مهدی محمودی» اهل روستای داریان و ساکن دوریسان از توابع پاوه در استان کرمانشاه است که برای کار به تبریز مهاجرت کرده بود.