براساس بودجه خانوار روستایی در سال ۱۴۰۱، استان‌ مازندران بیشترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین هزینه و درآمد ماهیانه را ثبت کرده‌اند. همچنین مشاهده می‌شود که درآمدها در استان‌های کردستان، مرکزی و هرمزگان کفاف هزینه روستانشینان را نمی‌دهد یعنی به نوعی این استان‌ها از سرمایه‌ها و پس‌انداز ماقبل خود مصرف می‌کنند.

به گزارش اکوایران، درآمد و هزینه‌های روستانشینان کشور مسیری صعودی را نسبت به سال قبل در پیش گرفته است. در سال 1401 حجم پس‌انداز در روستاهای کشور به طور متوسط برابر با یک میلیون و 700هزار تومان بوده و سهمی 20درصدی را از متوسط درآمد در این سال رقم زده است.

بررسی‌ها به نفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد در این مقطع بیشترین درآمد و هزینه روستایی در استان مازندران ثبت شده و در مقابل کمترین سطح را روستانشینان سیستان و بلوچستان رقم زده‌اند.

روستاییان   خراسان   شمالی   و   جنوبی   و

سیستان و  باوچستان،   در  قعر   درآمد

طبق داده‌های مرکز آمار، میانگین درآمد خانوار بخش روستایی در سال ۱۴۰۱، حدود ۸ میلیون تومان بوده است. در میان استان‌های کشور، روستاییان سه استان مازندران، البرز و تهران به ترتیب حدود ۱۴، ۱۳ و ۱۲ میلیون تومان بیشترین متوسط درآمد ماهیانه را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، روستاییان دو استان خراسان شمالی و جنوبی با حدود ۵ میلیون تومان و استان سیستان و بلوچستان با حدود ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان کمترین درآمد ماهیانه را در سال گذشته تجربه کرده‌اند.

سیستانی‌ها،   کم‌خرج‌ترین   روستانشینان   کشور

طبق بررسی‌ها، میانگین هزینه روستانشینان در کل کشور ۶ میلیون و ۵۰۰هزار تومان در سال ۱۴۰۱ بوده است. آمارها نشان می‌دهد استان‌هایی که بیشترین درآمد ماهیانه را در کشور دارند بیشترین میانگین هزینه ماهیانه را نیز به خود اختصاص داده‌اند. میانگین هزینه ماهیانه سه استان مازندران، البرز و تهران به ترتیب حدودا معادل ۱۱ ، ۱۰ و ۹.۵ میلیون تومان در سال گذشته بوده و رکورد بیشترین هزینه‌ها در این مقطع زمانی را ثبت کرده‌اند. نقطه مقابل این سه استان نیز، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان شمالی هستند که میانگین هزینه ماهانه روستانشینان این سه استان بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان اعلام شده است.

روستاییان   سه   استان   کشور   

توان   پرداخت   هزینه‌هایشان   را   ندارند

آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۴۰۱، توان پس‌انداز استان‌ها را می‌توان محاسبه کرد. به این صورت که از اختلاف میان درآمد و هزینه خانوارها به عددی می‌رسیم که تا حد خوبی می‌تواند توان پس‌انداز خانوارها را نشان دهد. این اختلاف در مناطق روستایی کشور حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان برآورد شده، به این معنا که خانوارهای روستایی کشور در یک ماه این میزان از درآمدشان را می‌توانند به صورت بالقوه پس‌انداز کنند. طبق داده‌های مرکزآمار ایران از بودجه خانوارها، بالاترین توان پس‌انداز در کشور برای سه استان یزد، کرمان و مازندران بوده که حدود ۳ میلیون تومان است. در طرف مقابل وضعیت نه‌چندان مناسبی در سه استان با کمترین توان پس‌انداز دیده می‌شود. این استان‌ها هرمزگان، مرکزی و کردستان هستند که میزان هزینه آنها از درآمدشان پیشی گرفته است. روستاییان این استان‌ها نه تنها توان پس‌انداز ندارند بلکه شاید به سختی بتوانند از پس هزینه‌های ماهیانه خود بربیایند. هزینه‌های این استان‌ها بین ۱۷۰ تا ۴۲۰هزار تومان بیشتر از درآمدهایشان محاسبه شده است.