شورای عالی کار قصد ترمیم حقوق کارگران را ندارد

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تلاش می‌کند با ابزار مختلف قدرت خرید کارگران را ترمیم کند. علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد پویشی که در مورد ترمیم مزد کارگران، وزیر کار را دعوت به پاسخگویی کرده، گفت: در هنگام تصویب حداقل مزد کارگران برای سال 1402 که در اسفند سال گذشته انجام شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر امسال افزایشی برای حقوق کارمندان دولت صورت می‌گیرد، به همان میزان با مصوبه شورای عالی کار برای حقوق کارگران هم همان میزان افزایش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصویب کنند اما تاکنون با گذشت 5 ماه و 21 روز چنین اتفاقی نیفتاده است.

رعیتی‌فرد گفت: یکی از سیاست‌های دولت در سال جاری مهار تورم است که البته گرچه حقوق کارگران ارتباط زیادی به تورم ندارد اما از نظر روانی تأثیر دارد و بنابراین در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد.