جمعی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شدند. به گزارش ایلنا، این نامه تاکنون به امضای بیش از 100 نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن همچنان رو به افزایش است. نمایندگان در این نامه از رئیس جمهور درخواست کرده‌اند بودجه کافی برای متناسب‌سازی حقوق تمام بازنشستگان اختصاص یابد.