نماینده قائمشهر در مجلس با اشاره به تصویب طرح ساماندهی نیروی انسانی در مجلس، اجرای این مصوبه را مطالبه مردم و مجلس دانست و تصریح کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمال‌علی پورخنکداری در نشست علنی دیروز مجلس عنوان کرد: مجلس بارها و بارها تذکر داد و مصوب شد که ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت انجام شد. این مطالبه به حق مجلس و مردم باید در دستور کار قرار گیرد.