هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درباره مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن سایر پرداختی‌ها به کارکنان را ابطال کرد. به گزارش توسعه ایرانی، طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سایر پرداختی‌ها به کارکنان ازجمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و... مشمول مالیات نمی‌شود.