تعداد کارگران بیمه‌شده ساختمانی 250 هزار نفر کاهش یافته است

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: معطلی چند ساله بیمه کارگران ساختمانی موجب قطع شدن بیمه 250هزار کارگر شد و ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی منتظر نوبت در تأمین اجتماعی باقی مانده‌اند. اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: چند روز پیش رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی دستور داد هرچه سریع‌تر تکلیف بیمه کارگران ساختمانی را مشخص کند. باید گفت آقای قالیباف! کمیسیون اجتماعی چند سال هست که نظرش را ارائه داده و شما به عنوان رئیس مجلس به جای حمایت از نظر کمیسیون اجتماعی متأسفانه به طوری عمل کردید که صحن علنی مجلس برخلاف کمیسیون اجتماعی رأی داد، مثل همین مصوبه‌ای که دو سال متوقف شد. وی ادامه داد: شورای نگهبان با این توقف دو ساله مخالفت کرد و دوباره طرح به مجلس بازگشت تا دوباره رفع ایراد شود. بهتر است این بار موضعی انتخاب شود که به نفع کارگران ساختمانی است تا پروسه طولانی‌مدت بیمه به نفع کارگران بسته شود. اگر مجلس خواستار حل مشکل کارگران است، از پیشنهاد کمیسیون اجتماعی در صحن علنی پشتیبانی کند. رئیس کانون کارگران ساختمانی در پایان افزود: طی سه سال گذشته تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌‌شده از 900هزار نفر به 650هزار نفر رسیده است.