تعدادی از بازنشستگان کشوری در شهرهایی مانند کرج، سنندج و ممسنی استان فارس مقابل صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: حقوق ما برای گذران زندگی ناکافی‌ست. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده و توقع داریم تا قبل از پایان تابستان همسان‌سازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود. آنها خواستار بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی شدند.