یکی از کارگران پیمانکاری شرکت قطارهای مسافری رجا با پریدن روی ریل قطار و اصابت با لوکوموتیو به زندگی خود پایان داد. به گزارش ایلنا، این کارگر ۵۸ ساله که «صدیقی» نام داشت، با بیش از دو دهه سابقه کار و در پی اقدام شرکت در تعدیل نیرو به علت مازاد نیروی کار دست به این اقدام زده است. یک منبع کارگری به ایلنا گفت: با توجه به ماهیت سخت و زیان‌آور کار در راه‌آهن، این کارگر متوفی باید بازنشسته می‌شد اما به گفته دیگر کارگران، مدیران شرکت در رد کردن بیمه سخت و زیان‌آور برای کارگران مجموعه همکاری نکردند. روابط‌عمومی شرکت رجا با تایید فوت این کارگر پیمانی شرکت قطارهای مسافری رجا، نسبت به جزئیات این خبر و علت این رویداد اظهار بی‌اطلاعی کرد.