گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دهک اول یعنی کم‌درآمدترین اقشار جامعه، حدود 50درصد از رشد قیمت‌ها از ناحیه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. همچنین در حالی‌که در پایین‌ترین دهک‌های جامعه، حمل و نقل سهم قابل توجهی در تورم اردیبهشت داشته اما در دهک دهم سهم این گروه از تورم، منفی بوده است.

به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران اخیرا گزارش شاخص‌ قیمت‌ مصرف‌کننده را برای اردیبهشت منتشر کرد. به گزارش این نهاد آماری، تورم ماهانه در اردیبهشت رقم 2.8درصد را به ثبت رساند و بیشترین مقدار این متغیر مربوط به دهک‌های بالایی جامعه بوده است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

به طور کلی، کالاهای مختلف، به یک اندازه روی تورم کل تاثیر ندارند و از نظر اهمیت متفاوت هستند. به این منظور از سهم کالاها در رشد تورم استفاده می‌شود یعنی مشخص می‌شود که گروه‌های مختلف چه سهمی را از تورم ماهانه داشته‌اند. در یک دسته‌بندی کلی کالاهای مختلف را می‌توان به دو بخش مهم خوراکی و غیرخوراکی تقسیم کرد. در همین رابطه داده‌های تورمی اردیبهشت نشان می‌دهد که در تمامی دهک‌های هزینه‌ای به جز دهک اول، کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت هزینه‌های خانوار داشته‌اند.

سهم 50درصدی مواد غذایی از تورم فقرا

همچنین براساس تفکیک گروه‌های عمده، در تمامی دهک‌ها، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم بیشتر از سایر اقلام بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در دهک اول یعنی کم‌درآمدترین اقشار جامعه حدود 50درصد از رشد قیمت‌ها از ناحیه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. به عبارت دیگر، عمده فشار تورمی بر تورم دهک اول در این ماه از سمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. پس از مواد غذایی، مسکن و حمل و نقل به ترتیب بیشترین سهم را افزایش 2.54درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در اردیبهشت امسال به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که هرچه به سمت دهک‌های بالاتر حرکت می‌کنیم، سهم مواد غذایی از تورم کمتر می‌شود. در دهک دهم یعنی مرفه‌ترین اقشار جامعه، از تورم ماهانه 2.69درصدی سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 0.70درصد بوده است. طبق داده‌های مرکز آمار، بخش بهداشت و درمان با سهم 0.62درصدی و مسکن با سهم 0.47درصدی، پس از خوراکی‌ها مهمترین عوامل شرکت‌کننده در تورم اردیبهشت دهک دهم بوده‌اند.

نکته قابل توجه این است که اگرچه در پایین‌ترین دهک‌های جامعه، حمل و نقل سهم قابل توجهی در تورم اردیبهشت داشته اما در دهک دهم یعنی ثروتمندترین اقشار جامعه سهم این گروه از تورم، منفی 0.11درصد بوده است.