اعتصاب کارگری پارس جنوبی

با بازداشت  8  لیدر شکسته شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از دستگیری ۸ لیدر اصلی اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی خبر داد و گفت: اکنون اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی شکسته شده و کارگران و کارکنان شرکت‌های مختلف در پارس جنوبی به محل کار خود بازگشته‌اند. به گزارش تسنیم، اکبر پورات با اشاره به اینکه این لیدرها با تلاش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند، افزود: پیگیری مطالبات، حق و حقوق کارگران و دیگر خواسته‌های کارگران در کمیسیون کارگری مورد توجه قرار می‌گیرد. وی در ادامه با اشاره به اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی مدعی شد: اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی سازمان‌یافته با حمایت شبکه‌های خارج از کشور بود که با رصد انجام‌شده لیدرهای اصلی داخلی آنها شناسایی شد.