روز گذشته کارگران ابنیه فنی کرمان پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات خود با کارفرما، تا عملی شدن وعده‌ها به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند. به گزارش ایلنا، آنطور که منابع کارگری ابنیه فنی کرمان گزارش داده‌اند؛ حدود ۳۵۰ کارگر محور ریلی بافق تا شورگز بم از روز ۱۴ تا ۲۳ اردیبهشت ماه به عدم وصول مطالبات سنواتی، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت نشدن مطالبات عرفی و مناسبتی خود اعتراض کردند. اما این کارگران اعلام کردند: روز گذشته تعدادی از آن‌ها با مسئولان شهرستانی در شورای تامین جلسه‌ای برگزار کردند که در نتیجه آن کارفرمای شرکت پیمانکار با پرداخت 10 میلیون تومان به حساب هریک از کارگران وعده پرداخت مابقی مطالبات سنواتی کارگران را تا ماه آینده داد. طبق اظهارات آن‌ها؛ کارگران ابنیه فنی از سال ۹۱ مبالغ زیادی فقط بابت سنوات طلبکارند.