معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مولدسازی کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و راکد و واگذاری آن به بخش خصوصی و شرکای اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی‌نیا اظهار داشت: کارگاه‌های مذکور باید ترجیحاً به مؤسسه‌های کارآموزی آزاد و شرکای اجتماعی به شرط ارائه آموزش‌های مهارتی و در صورت عدم استقبال از سوی آنان در مناطق محروم با شرط ارائه رایگان آموزش‌ها به مؤسسات خیریه واگذار شود.

معاون وزیر کار، با اشاره به تدوین چهار راهبرد اساسی در سازمان فنی و حرفه‌ای در راستای نهضت ملی مهارت‌آموزی و پیش‌بینی ارائه آموزش‌های مهارتی به چهار میلیون نفر تا سال ۱۴۰۶، تصریح کرد: در برنامه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که حدود چهار میلیون نفرساعت آموزش توسط بخش‌های دولتی و خصوصی به شاغلان، کارجویان و متقاضیان مهارت‌آموزی ارائه شود.