گروهی از کارگران ابنیه فنی ناحیه دورود در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه خود، روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه تجمع اعتراضی بر پا کردند.

به گزارش ایلنا و به ادعای این کارگران، پرداخت مطالبات سنواتی آنها از سال ۹۲ به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. طبق اظهارات آنها، جدا از مطالبات قدیمی، کارگران چندین سال است مطالبات عرفی و مناسبتی خود را طبق بخشنامه مدیریت راه‌آهن به کارگران این ناحیه ریلی دریافت نکرده‌اند. کارگران گفتند: به‌رغم درخواست‌های ما هنوز هیچ‌یک از مطالبات برای کارگران ابنیه فنی اجرایی نشده است.