پس از تصویب طرح اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی، مجلس سه ماه فرصت در نظر گرفت تا آیین‌نامه اجرایی این طرح تهیه و تصویب شود اما موادی که در سال گذشته در خصوص سازوکار حق بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسیده بود مشکلاتی را در فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی ایجاد کرد تا اینکه طرح اصلاح آن با قید دو فوریت در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، «محمدرضا پورابراهیمی»‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد.

به گفته وی، به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی انتظار می‌رود بتوان مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط را حل کرد.