شامگاه جمعه، تعدادی از فعالان صنفی و کارگری بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا، جمعه شب (هشتم اردیبهشت) تعدادی از فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری که به دیدار همسر «محمد حبیبی» معلم زندانی رفته بودند، در منزل این معلم در شهرک اندیشه بازداشت شدند.