پرستاران بیمارستانی در کاشمر در اعتراض به تعرفه‌های ناچیز پرداختی، ثبت خدمات را متوقف کردند اما معتقد هستند که هیچ کوتاهی در خدمات‌رسانی به بیماران صورت نگرفته است. به گزارش ایلنا، ماجرا از واریز مبالغ ناچیز تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آغاز شد؛ مبالغی که برای هر ماه بسیار کمتر از یک میلیون تومان و حدود 500هزار تومان بود. پرستاران کاشمری می‌گویند: بعد از تعرفه واریزی ناچیز، به عنوان اعتراض ثبت در سیستم اچ‌آی‌اس را تحریم کردیم و از بیماران سرپایی هم هیچ قبضی بابت اقدامات دریافت نکردیم. رئیس بیمارستان نامه زد و با تاکید بر ترک فعل پرستاران! خواستار ثبت آنها در سیستم شده است. آنها افزودند: در این ماجرا هیچ ترک فعلی صورت نگرفته است. ما کار خود را به صورت تمام‌وقت و باکیفیت انجام داده‌ایم اما از ثبت خدمات به نشانه اعتراض خودداری کردیم. چرا ما را به ترک فعل متهم می‌کنند و از آن مهم‌تر چرا پاسخ نمی‌دهند که به چه دلیل اقدامات پرستاری باید به نام پزشک ثبت شود؟ هنوز پاسخی از سوی رئیس بیمارستان یا وزیر بهداشت به این سوال داده نشده است. این پرستاران در نامه‌ای به رئیس بیمارستان اعتراض خود را اعلام کرده و در انتظار پاسخ هستند. آنها تاکید کرده‌اند که هیچ کوتاهی در خدمات‌رسانی به بیماران صورت نگرفته است.